Kinderarmoede.

Teveel kinderen groeien op in schuldensituaties en armoede. Bij kinderen kan dit leiden tot lichamelijke en psychische klachten, sociale uitsluiting, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid. Uit cijfers blijkt dat een op de acht kinderen uit een gezin komt met armoede. Kinderen praten weinig met hen ouders over de armoede thuis, zij praten hier ook niet of nauwelijks over met anderen. Op school en zelfs onder beste vrienden is armoede een taboe onderwerp. Toch is het belangrijk om er over te praten, het helpt om met de situatie om te kunnen gaan en zorg te ontvangen waar nodig. Kinderen in armoede hebben specifieke aandacht nodig.


De belangrijke rol van het onderwijs.

In elke klas van 30 leerlingen zitten gemiddeld 3 kinderen die leven in armoede. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van sociale uitsluiting. Leerkrachten kunnen signaleren wanneer een kind lijdt onder de gevolgen van armoede. Met de juiste kennis kunnen kinderen die hulp nodig hebben doorverwezen worden naar een passende hulporganisatie.

Leerkrachten kunnen hun leerlingen vertellen over armoede in Nederland en gevoel van schaamte wegnemen. Zij kunnen hun leerlingen mee geven hoe zij verantwoord om kunnen gaan met geld. Door kinderen te vertellen over armoede, hoe het kan ontstaan en wat de gevolgen zijn wordt armoede bespreekbaar en kunnen kinderen uit een arm gezin hen verhaal en ervaringen delen en daarmee ook het taboe en stigma wegnemen wat op armoede ligt.