Sociale uitsluiting.

Sociale uitsluiting betekend meer dan alleen een tekort aan sociale contacten. Wie als gevolg van armoede niet of onvoldoende kan deelnemen activiteiten, onderwijs, zorg, sociaal netwerk en huisvesting voelt zich ook sociaal uitgesloten en kan zeer ernstige gevolgen hebben van slechte schoolprestaties tot het ontwikkelen van psychische klachten zoals angst, depressie en eenzaamheid. Vaak wordt er bij armoede ten onrechte alleen gedacht aan het financiële aspect en minder aan de effecten van sociale uitsluiting die armoede met zich meebrengt.