Over Alinda

Mijn naam is Alinda, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Uit eigen ervaring weet ik als geen ander hoe het is om het hoofd boven water te moeten houden in de meest chaotische en stressvolle situaties waarmee je te maken krijgt als je leeft in armoede en je  sociaal uitgesloten voelt. Je krijgt te maken met stigma en vooroordelen en je telt niet meer mee in een steeds harder wordende maatschappij. Je gaat je uitgesloten voelen op levensgebieden die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Armoede gaat veel verder dan alleen een gevulde portemonnee. 

Mijn ervaring in het leven heb ik positief en professioneel om kunnen zetten naar ervaringsdeskundigheid om andere mensen in armoede en organisaties te kunnen ondersteunen en de leefwereld van mensen in armoede en het systeem dichter bij elkaar te brengen. 

Tijdens het jarenlang werken met kwetsbare mensen ben ik bekend geworden als een contactmaker en een verbinder met mensen met extreem zorg mijdend gedrag en multiproblematiek.  Ik kan daarom uitstekend ingezet worden als troubleshooter op cliënt, team en beleidsniveau.