De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid.

Door zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal te stellen, zijn we de afgelopen jaren steeds meer van kwetsbare mensen gaan vragen. De inzet van ervaringsdeskundigen voor de bestrijding van armoede is een relatief nieuw fenomeen in Nederland maar wel steeds meer in beeld en in opkomst. De laatste jaren groeit het inzicht dat de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting een meerwaarde kan zijn in de bestrijding van armoede. Eigenlijk logisch, ervaringsdeskundigen ondersteunen cliënten vanuit hun eigen ervaring en weten hoe armoede en sociale uitsluiting voelt. 

Ervaringsdeskundigen kunnen kritisch kijken naar organisaties en hen erop attent maken als er beslissingen genomen worden die geen of weinig rekening houden met de leefwereld van mensen in armoede als zij daar voor open staan. Ervaringsdeskundigen kunnen de wereld van de mensen in armoede en het systeem dichter bij elkaar brengen voor een groter begrip voor elkaars leefwereld.