Visie

Met het groeiende armoedeprobleem in Nederland zijn organisaties steeds vaker op zoek naar vernieuwende mogelijkheden om mensen in armoede te bereiken en te helpen. Door de diepe kloof die ontstaan is tussen de mensen in armoede en het systeem begrijpen betrokken partijen ondanks hen goede bedoelingen en inspanningen elkaar vaak niet wat de afstand en het armoedeprobleem vergroot. Mijn ervaringsdeskundigheid en tweetaligheid wil ik inzetten om deze  werelden dichter bij elkaar te brengen voor een groter begrip voor elkaars leefwereld en een andere kijk op bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.


Sprekend Alinda

Sprekend Alinda is ontstaan vanuit mijn eigen behoefte die ik heb gehad in het verleden en niet kon vinden. Door een steeds groter wordende vraag en voor een andere kijk en aanpak van armoede en sociale uitsluiting is Sprekend Alinda ontstaan.  Door in gesprek te gaan met organisaties die betrokken zijn bij het vraagstuk armoede, te delen over wat armoede met je doet als mens en wat je nodig hebt om je staande te kunnen houden kan ik meewerken aan een  vernieuwende kijk op armoedebestrijding. 

 


 

.