Voor wie en wat is Sprekend Alinda inzetbaar?

Voor een andere kijk op het huidige armoedebeleid - Vanuit de overheid is gevraagd om naar een vernieuwende manier van armoedebestrijding te kijken.  Veel dingen gaan goed en zijn goed geregeld en andere zaken kunnen beter of anders.  Door inzet van mijn ervaringsdeskundigheid en tweetaligheid kan ik helpen een brug te slaan tussen de leefwereld van mensen in armoede en de systeemwereld en werken aan een groter begrip en daarmee aan een beleid wat beter past bij mensen die in armoede leven. De huidige aanpak van armoede bestrijding verdient een andere, nieuwe kijk waarmee mensen in armoede geholpen kunnen worden en in hen kracht worden gezet.

Brugfunctie van cliënt naar sociale zorg en dienst verlening - Soms is het moeilijk voor cliënten om hulp te accepteren of zelfs maar de deur open te doen voor zorg of dienstverlening. Uit ervaring weet ik als geen ander hoe het is om in armoede te leven en wat het met je doet als mens. Vanuit herkenning, erkenning en vertrouwen kan ik een ingang vinden om in contact te komen met de cliënt. Soms gaat het met grote stappen en soms met kleine stapjes omdat maatwerk nu eenmaal tijd vraagt bij mensen. 

Voorlichting en training aan scholen - Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de leerkrachten (verborgen) kinderarmoede niet herkent en 50% het moeilijk vind het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas of met ouder en kind. Door training en voorlichting te geven aan leerkrachten krijgen zij kennis en handvatten aangereikt hoe (verborgen) armoede bij kinderen te herkennen en bespreekbaar te maken. 

Mobility Mentoring -  Uit Amerikaans onderzoek in Boston naar de werking van hersenen onder stress is gebleken dat mensen die in armoede leven voortdurend stress ondervinden en daardoor niet in staat zijn zelfstandig hun schulden en problemen aan te pakken. Vaak krijgen deze mensen ten onrechte te horen verkeerde keuzes te maken of niet gemotiveerd zijn hun problemen aan te pakken. Mobility Mentoring gaat uit van vijf leefgebieden van mensen waarin gelijkertijd ondersteuning moet worden worden geboden. Ik zoek hierin graag de samenwerking op met betrokken organisaties.

  • Familiestabiliteit -  huisvesting en zorg voor kinderen
  • Welzijn - psychische en lichamelijke gezondheid en sociaal netwerk
  • Onderwijs en training
  • Financieel beheer
  • Werk